Online Türkçe Testi

Yazma Nedir? Yazma Yöntem ve Teknikleri Nelerdir?

01.04.2020

Bu yazımızda “Yazma Nedir? Yazma Yöntem ve Teknikleri Nelerdir?” konusu ile ilgili anlatım yaptık. Hepinize iyi çalışmalar.

Yazma Nedir? Yazma Yöntem ve Teknikleri Nelerdir?

 

Zihnimizdeki duygu, düşünce, hayal ve izlenimleri çeşitli semboller kullanarak kağıda ya da elektronik cihazlara aktarmaya yazı denir. Kendimizi yazılı olarak ifade ederken içinde bulunduğumuz durum ve amaçlarımıza göre çeşitli yöntem ve teknikler kullanabiliriz. Başlıca yazma yöntem ve teknikler ile özellikleri şu şekildedir:

 

Yazma Yöntem ve Teknikleri

  1. Not Alma: Dinlenilen ya da okunanların kalıcılığını artırmak için uygulanan bir yöntemdir. Okuma ya da dinleme esnasında önemli olduğu düşünülen noktalar not alınır.

 

  1. Özet Çıkarma: Bu yöntemin amacı metni ana hatları ile kısa ve öz biçimde yazıya geçirmektir. Metin okunmadan önce kafamızda belirlediğimiz sorular not alınır ve daha sonra bu notlar düzenlenerek anlamlı bir paragraf haline getirilir.

 

  1. Boşluk Doldurma: Metni ana hatları ile ifade edebilmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Metnin içeriği ile ilgili cümlelerden bazıları boşluklar bırakılarak yazılır. Daha sonra dinleyiciler metni dinlerken bu boşlulara gelmesi gereken kelime ya da cümleleri yazarlar.

 

  1. Kelime ve Kavram Havuzundan Seçerek Yazma: Yazma etkinliği yapılacak konu ile ilgili bir kavram havuzu oluşturulur. Daha sonra öğrenciler bu kavram havuzundan seçtiği kelimeleri kullanarak yazısını yazar.

 

  1. Serbest Yazma: Öğrenci istediği konu ile ilgili istediği türde yazma çalışması yapar. Amaç öğrencilerin herhangi bir hazırlık yapmadan yazma çalışması yapmasını sağlamaktır.

 

  1. Güdümlü Yazma: Belirlenen bir konu ile ilgili beyin fırtınası yapılır, herkes düşüncelerini söyler. Daha sonra öğrenciler konu ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder.

 

  1. Metin Tamamlama: Metin bir yere kadar okunur ve okuma durdurulur. Daha sonra öğrencilerin metni kendi duygu ve düşünceleri ile tamamlamaları istenir.

 

  1. Bir Metinden Hareketle Yeni Bir Metin Yazma: Herhangi bir metin öğrencilere okutulur veya dinletilir. Daha sonra öğrencilerin bu metni kendi duygu ve düşüncelerini de katarak en sevdikleri türde yazmaları istenir.

 

  1. Eleştirel Yazma: Bir konu tarafsız bir bakış açısı ile tartışılır. Konunun olumlu ve olumsuz yönleri açığa çıkarılır. Daha sonra elde edilen sonuçlar yazılı olarak ifade edilir.

Okuma Nedir? Okuma Yöntem ve Teknikleri Nelerdir?

Konuşma Nedir? Konuşma Yöntem ve Teknikleri Nelerdir?

Dinleme Nedir? Dinleme Yöntem ve Teknikleri Nelerdir?

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.