Online Türkçe Testi

Konuşma Nedir? Konuşma Yöntem ve Teknikleri Nelerdir?

Konuşma yöntem ve teknikleri, hazırlıklı konuşma ve iyi bir konuşmada bulunması gereken özellikler ile ilgili Türkçe dersi konu anlatımı

Konuşma Nedir? Konuşma Yöntem ve Teknikleri Nelerdir?

 

Konuşma, bazı sesler çıkarmak değildir. Çıkarılan seslerden anlamllı kelimeler üretmek ve bu kelimeler aracılığı ile kendimizi ifade etmek konuşma olarak tanımlanır. İnsanlar konuşma özellikleri sayesinde diğer tüm canlılardan ayrılmaktadır. İnsanlar arasında iletişim genellikle konuşma yoluyla sağlanmaktadır. Konuşma güdümlü konuşma, serbest konuşma, eleştirel konuşma, yaratıcı konuşma, empati kurarak konuşma, katılımlı konuşma, kelime ve kavram havuzundan seçerek konuşma gibi türlere ayrılır. Şimdi bu konuşma türlerini yakından tanıyalım:

 

 1. Güdümlü Konuşma : Belirli bir konusu ve amacı olan, bir plan dahilinde yapılan konuşmaya güdümlü konuşma denir. Güdümlü konuşmada önceden belirlenen bir konu hakkında araştırma yapılır. Edinilen bilgiler ve konu ile ilgili düşünceler sözlü olarak aktarılır.
 2. Serbest Konuşma : İstenilen bir konuda konuşmacının duygu ve düşüncelerini istediği gibi ifade ettiği konuşma stratejisidir.
 3. Eleştirel Konuşma: Belirlenen bir konunun tarafsız bir şekilde ele alındığı, hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin anlatıldığı konuşma stratejisine eleştirel konuşma denir. Eleştirel konuşmalarda bilimsel verilerden yararlanılabilir.
 4. Yaratıcı Konuşma : Belirlenen bir konu hakkında birçok konuşmacının yeni fikirler üretmesine denir. Konu ilk konuşmacı tarafından ele alınır. Daha sonra her konuşmaı kendisinden önceki konuşmadaki duygu ve düşüncelerden hareketle kendi fikirlerini ifade eder. böylece farklı fikirler ortaya çıkar ve yeni bakış açıları kazanılır.
 5. Empati Kurarak Konuşma: Dinleyenlerin duygu ve düşüncelerini , hislerini anlamaya çalışarak yapılan konuşmaya empati kurarak konuşma denir. Bu yüzden konuşmacı kendisini dinleyicilerin yerine koyar ve onların içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışır. Empati kurarak konuşma konuşmacının konuya ve dinleyicilere ön yargılı bir tutum takınmasını engeller.
 6. Katılımlı Konuşma : Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için dinleyenlerin de katıldığı konuşma stratejisine katılımlı konuşma denir. Konuşmaı zaman zaman sözünü konuşmasına ara vererek dinleyicilerin fikirlerini alır ve sorularını cevaplar. Böylece herkesin aktif katılımı sağlanmış olur.
 7. Kelime ve Kavram Havuzundan Seçerek Konuşma :Konu ile ilgili bir kelime havuzu oluşturulur. Konuşma yapılacağı zaman kelime ve kavram havuzundan seçilen kelimelerden faydalanılır.
[adinserter block=”4″]

Hazırlıklı Konuşma

Hazırlıklı konuşmalar, nlatılacak konu ile ilgili ön hazırlığın yapıldığı konuşmalardır. Hazırlıklı konuşma yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ve bazı hazırlık aşaları vardır:

 1. Adım: Konuşmadan önce Konuşmanın yapılacağı hedef kitleyi belirleme ve bu hedef kitleye uygun bir konu ile ilgili araştırma yapma
 2. Adım: Konuşmayı Planlama
 3. Adım: Konuşma Sırasında

Konuşmayı planlanan çerçevede gerçekleştirme

Konuşma sırasında önemli noktaları vurgulama ve dinleyicinin ilgisini canlı tutma

Konuşmayı planlanan sürede tamamlama

Konuşma sırasında ses tonuna, jest ve mimiklere dikkat etme

Ses ve kelimelerin doğru telaffuzuna özen gösterme

Herhangi bir kişiyi ya da zümreyi rahatsız edecek nitelikte olan ifadelerden uzak durma

 

Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Kullanılan Teknikler

Konuşma becerisini geliştirmek için bazı teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler:

 • Sesli okuma yapılması
 • Serbest anlatma çalışmalarının yapılması
 • Okunan metnin anlatılması
 • Sıralama, ilişki kurma, yorumlama çalışmalarının yapılması
 • Tekerleme çalışmalarının yapılması, olarak sıralanabilir

 

Konuşma Kurallarına Uygun Konuşma Konuşmanın etkili ve doğru bir şekilde gerçekleşmesi için bazı temel kurallar vardır. Bunlar:

 • Vurgu ve tonlamaya dikkat edilmeli,
 • Akıcı konuşulmalı,
 • Söylenecek kelimeler yerinde ve anlamına uygun kullanılmalı,
 • Kelimeler doğru telaffuz edilmeli,
 • Uzun cümleler kurulmamalı,
 • Çok yavaş ya da çok hızlı konuşulmamalı,
 • Ses tekrarı yapılmamalı,
 • Gereksiz kelimeler kullanılmamalı
 • Düzgün ve amacına uygun olmalı, olarak sıralanabilir.

Dinleme Nedir? Dinleme Yöntem ve Teknikleri Nelerdir?

Okuma Nedir? Okuma Yöntem ve Teknikleri Nelerdir?

Yazma Nedir? Yazma Yöntem ve Teknikleri Nelerdir?

Tüm Online Testler

Facebook  Paylaşım Grubumuz

Facebook “Türkçe Dersi” Sayfamız

Etiketler:

Yorumlar
 1. Tuncay dedi ki:

  Bu konu çoooook güzel bir konu bunu hazırlayan kişiye teşekkür ederimmmmmm…….

 2. Mehmet dedi ki:

  Güzel ama biraz uzun

 3. Ela dedi ki:

  Gerçek çok güzel hazırlanmış