Online Türkçe Testi

Sevgi Masalı (Samed Behrengi) Kitabının Özeti

05.02.2021

Sevgi masalı kitabının özeti. Bu yazımızda sizler için Samed Behrengi tarafından yazılan Sevgi Masalı kitabının özetini hazırladık.

Sevgi Masalı (Samed Behrengi) Kitabının Özeti

 

Zamanın birinde bir padişahın 6-7 yaşlarında bir kızı vardır ve bu kızın da Koç Ali adında bir hizmetkârı vardır. Koç Ali, padişahın kızının her hizmetine bakan onun en yakın adamıdır. Bir zaman sonra Koç Ali’nin padişah kızına gönlü düşmüş ve bir kelebek avı sırasında gönlündekileri padişah kızına söylemiştir. Ancak padişah kızı Koç Ali’ye bir tokat atmış ve onun saraydan kovulması için emir vermiştir.  Padişah kızı Koç Ali’nin saraydan kovulmasının ardından hastalanmıştır.  Yıllar geçtikçe padişah kızı kendisini daha da beğenir olmuş ve herkese tepeden bakar olmuştur. Hatta bu hastalığı o kadar ilerledi ki yüzüne bakılmasını bile yasakladı. Kendisini herkesten soyutlayan padişah kızı bir zaman sonra Koç Ali’yi rüyalarında görmeye başladı. Padişah kızına görücüler de geliyordu ama o kimseyi kendisine layık görmediği için görücüleri görmeyi bile kabul etmiyordu.

Bir gün havuzda yıkanırken havuzun yanındaki nar ağacına konan güvercin padişah kızına ona sevdalandığını ve onu görmek istediğini söyledi. Padişah kızı önce güvercini de azarladı ama onun güzel sözleri karşısında bir an yumuşadı. Padişah kızı, güvercine güvercinin sevdasını istemediğini kalıbından çıkıp kendisini göstermesini istedi. Güvercin de bunun karşılığında güvence olarak padişah kızından uykularını istemiştir. Padişah kızı, uykularını güvercine vermeyi kabul etmiştir. Padişah kızı, kendine gelip verdiği sözden pişman olsa da güvercin “artık uykuların benim” diyerek gözden kayboldu.

 

Padişah Kızı Hastalanıyor…

Haftalar geçti ama padişah kızı bir dakika bile uyuyamadı. Sonunda hastalanıp yataklara düştü. Ne kadar hekim geldiyse kızın hastalığına bir çare bulamadı. Padişah kıza dokunmadan muayene edilmesini istiyordu. Günlerden bir gün ihtiyar bir hekim kızın hastalığına bir çare bulabileceğini söyledi. Yaşlı hekim, hastalığının devasının “Sevgi Masalı” olduğunu söyledi. Ülkenin dört bir yanına haber salındı ama sevgi masalını bilen çıkmadı. Yaşlı hekim yine geldi ve sevgi masalını falan dağda bir “çoban” bilir dedi ve padişahın kendisi gitmezse çobanın dağdan inmeyeceğini ekledi. Padişah çobanı buldu ve kızını iyileştirmek için saraya gelmeye ikna etti. Çoban sevgi masalını anlatması için herkesin sarayı boşaltması gerektiğini söyledi ve saray boşaltıldı.

 

Çoban Sevgi Masalını Anlatıyor…

Çoban başladı padişah kızının çocukluğundan ve Koç Ali’den anlatmaya. Sonra çoban Koç Ali kovulunca başına gelenleri anlattı. Koç Ali, saraydan kovulunca çoban olan babasının yanına gitmiştir ve babası ölünce Lale adındaki kardeşi ile sürüyle ilgilenmeye başlamıştır. Bir gün kaybettikleri bir keçiyi ararken 7 atlı ile karşılaşmış ve onları takip etmiştir. Yedi şatoya giren bu kardeşlerden biri sürekli ağlamaktadır. Ali onunla dertleşmiş ve abilerinin amcalarının kızı ile evlendiğini kendisinin ise evleneceği kızın dağda bir lale olduğunu öğrenmiştir. Sonunda Ali kardeşini bu delikanlı ile evlendirmiştir. Delikanlı bu iyiliği karşılığında Ali’ye güvercin ve at kılığına girmeyi öğretir.

 

En sonunda Ali, padişah kızına onu bencillikten kurtarmak için güvercin kılığına girdiğini, saraya gelen yaşlı hekimin kendisi olduğunu ve şu an karşısındaki çobanın da kendisi olduğunu söylemiştir. Padişah kızı, tüm bencilliklerinden kurtulmasının Ali’nin sevgisine bağlı olduğunu anlamış ve evlenme teklifini kabul etmiştir.

Etiketler:

Yorumlar
  1. Enes batur dedi ki:

    Kaldınız siz hahahahahhfhfhfhffhhhffhsalak adam kız