Online Türkçe Testi

Eş Anlamlı ( Anlamdaş), Eş Sesli ( Sesteş) Ve Zıt Anlamlı (Karşıt) Sözcükler İle İlgili Örnekler

Eş Anlamlı ( Anlamdaş), Eş Sesli ( Sesteş) Ve Zıt Anlamlı (Karşıt) Sözcükler İle İlgili Örnekler konulu Türkçe dersi ile ilgili yazı.

Eş Anlamlı ( Anlamdaş),  Eş  Sesli ( Sesteş) Ve Zıt Anlamlı  (Karşıt)   Sözcükler İle İlgili Örnekler

 

Eş Anlamlı Sözcükler:  Yazılışları farklı, anlamlı aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı sözcükler dillerin  zengin olduğunun, diller arası  alışverişin  önemini de gösterir.

Eş anlamlı sözcüklere örnekler:

* Yasa: Kanun

* Gıda: Besin

* Tedbir: Önlem

* Uyak: Kafiye

* Acı: Keder

* Rastlantı: Tesadüf

* Vatan: Yurt

* Yetenek: Kabiliyet

* Onay: Tasdik

* Birey: Fert

* Öğrenci: Talebe

* Öğretmen: Muallim

* Uçak: Tayyare

*  Bucak: Nahiye

* Emir: Buyruk

* Yapıt: Eser

* Şehir: Kent

* Cümle: Tümce

* Kelime:  Sözcük

* Al: Kırmızı

* Ak: Beyaz

* Biçim: Şekil

* İlgeç: Edat

* Acı: Keder

 

 

Eş Sesli (  Sesteş ) Sözcükler:

Yazılışları aynı olan, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler denir. Eş sesli kelimelerin arasında hiçbir anlam ilişkisi bulunmaz.

Eş sesli kelimelere örnekler:

Örnek1:

 

– Ayşe  annesinden kötü haber  alınca yüzü kıpkırmızı oldu.

–  Sınıfta yüz kadar öğrenci vardı.

–  Annem yorganların yüzünü makineye attı.

–  Kadın da yüz yok ki  sürekli bir şeyler istemeye geliyor, gelme demek istediğimiz anladığı halde gelmeye devam ediyor.

– Babam denizde çok iyi yüzer.

Örnek2:

 • Babam çay içmeyi çok sever.
 • Komşunun oğlu geçenlerde bahçenin kenarından geçen çaya düşmüş, az kalsın boğuluyormuş da orada görenler imdadına yetşmiş.

 

Örnek:3

 • Annem bahçeye gül ağacı diktiğinde çok mutlu olmuştum
 • Babam kardeşimin düştüğünü görünce gülmeye başladı ve kardeşim sinirden çıldırdı.

 

Örnek4:

 • Kardeşim okula hep aynı yoldan giderken bugün yolunu değiştirmişti.
 • Annem bahçedeki otları yolmuş ve çok bitkin düşmüştü.

 

 

Zıt ( Karşıt) Anlamlı Sözcükler:

Anlamca birbirinin zıttı olan kelimelere karşıt ya da zıt anlamlı sözcükler denir.

Zıt anlamlı sözcükler ile ilgili örnekler:

*Sağ: Sol

* İnmek: Çıkmak

* Kirli: Temiz

* Var: Yok

* Az: Çok

* Beyaz: Kara

* Soğuk: Sıcak

* Uzak: Yakın

* Zengin: Fakir

* Yukarı: Aşağı

* Çirkin: Güzel

* Kaba: Kibar

* Zayıf: Şişman

* Gülmek: Ağlamak

* Kalın: İnce

* Yüksek: Alçak

* Neşeli: Üzgün

* Bayat: Taze

* İtmek: Çekmek

* Bağımsızlık: Tutsaklık

* Bulanık: Duru

* Bekar: Evli

* Büyük: Küçük

* Soru: Cevap

* Kıtlık: Bolluk

* Kibirli: Alçakgönüllü

* Alıcı: Satıcı

* Hafif: Ağır

* Enlem: Boylam

* Gece: Gündüz

* Deve: Cüce

* Cimri: Cömert

* Yavaş: Hızlı

* Çalışkan: Tembel

* Tek: Çift

* Savaş : Barış

* Artı: Eksi

* Aktif: Pasif

* Acı: Tatlı

* Çukur: Tümsek

*Açlık: Tokluk

* Açık: Koyu

* Gelen: Giden

* Korkmak: Cesaretlenmek

* Geniş: Dar

* Doğu: Batı

* Yeni: Eski

*Erkek: Kadın

* Galip: Mağlup

* Zafer: Yenilgi

* Kalabalık: Tenha

* Gül: Ağla

* Kart: Körpe

* Saf: Kurnaz

* Kuzey: Güney

* Keder: Neşe

* Kaybetmek: Bulmak

* Öz: Üvey

* Saldırı: Savunma

* Perakende: Toptan

* Sağ: Sol

* Kuru: Yaş

* Katı: Sıvı

* Ödül: Ceza

* Ucuz: Pahalı

* Özel: Resmi

* Tekil: Çoğul

* Toplama: Çıkarma

* Hatırlamak: Unutmak

* Tutsak: Özgür

* Yerli: Yabancı

* Elverişsiz: Uygun

* Verimli: Verimsiz

* Masum: Suçlu

* Somut: Soyut

* Gösterişli: Sade

* Üretim:  Tüketim

Etiketler:

Yorumlar
 1. Eş Anlamlılar dedi ki:

  abdest / destemaz
  abla / büyük bacı
  acele etmek / aşıkmak / telesmek
  ad / isim
  ada / aral / simek
  aday / namzet
  adres / unvan
  ağırlık / salmak
  ahize / destek
  aile / kodak / odbaşı
  akciğer / öfke
  akraba / kohum
  akşam vakti / akşam çağı
  akşama kadar / akşamacan
  alan / saha
  amaç / maksat
  amca / emmi
  anayasa / esas kanun
  anı / hatıra
  anıt / estelik
  anlam / mana
  anne / ana
  ansızın / gafleten
  anten / sırgavıl
  araba / kölük
  araç / vasıta
  aralık / yeldoksan
  arka / dal
  asansör / götürge
  aşama / merhale
  ataerkil / atahakan
  avukat / aklavcı
  ayna / güzgü
  ayrıcalık / imtiyaz
  baba / ata
  bağımsız / azat
  bakan / nazır
  barış / sulh
  başarı / muvaffakiyet
  başarılı / muvaffak
  başbakan / başnazır
  başhekim / başsagan
  başkan / sadır
  başkan yardımcısı / sadır muavini
  batı / garp
  bazı / ayrım
  bebek / körpe
  beklemek / gözlemek
  bellek / yaddaş
  benzemek / okşamak
  beri / bu yana
  bilgi / malumat
  bilimsel / bilimlik / ilmî
  bilinç / şuur
  biraz / bir balaca
  bireysel / şahsi
  birkaç / bir niçe
  birlikte / birge
  bitki / ösümlük
  bulmak / tapmak
  buzdolabı / buzlatka, sellace, yahçal
  büyük / ülken
  ceviz / koz / yangak
  ciddi / salmaklı
  cumhurbaşkanı / reisicumhur
  çene / enek, iyek
  çeşitli / muhtelif
  çikolata / itimil
  Çin / Hıtay
  çocuk / uşak
  çoluk çocuk / uruk uşak
  dal / budak
  dalga / tolkun
  dayanıklı / devamlı
  değerli / kıymetli
  değinmek / dokunmak / temas etmek
  deneyim / tecrübe
  ders / çimke
  diktafon / ünalga
  dipnot / esletme
  direkt / birbaşa
  dizge / jüye
  doğa / tabiat
  dogal / tabii
  doğu / şark
  doktor / sagan
  domates / kızanak
  dönem / devir
  durum / yağday
  duygusal / duygulu / hissî
  düğün / toy
  dünya / cihan / yüre
  düzey / seviye
  eğitim / terbiye
  eğlenmek / mezelenmek
  ekmek / çörek / nan
  ekonomi / denlik
  elektrik / çıngı
  elektron / çınca
  elektronik / çıncalık
  elverişli / müsait
  erkek / kişi
  eş anlamlı / müteradif
  eşit / beraber
  etki / tesir
  fahişe / celep
  fakat / birak
  fake / feyk / gastan
  feminist / hatuncu
  feminizm / hatunculuk
  fena / yaman
  fiyat / paha
  frekans / tezlik
  gazete / yenün
  genç / civan / yaş
  genel / yalpı
  genellikle / umumen
  gibi / teki
  gizli / yaşırın
  gökdelen / asumanhıraş
  göndermek / civermek
  görev / vazife
  gram / ağram
  grup / türküm
  gündem / gün tertibi
  güneşli / müşemmes
  güney / cenup
  güvenli / tehlikesiz
  güvenlik / tehlikesizlik
  hafif / yüngül
  hafta / yedil
  hapsane / türme
  hasta / kesel
  hatıra / estelik
  hava / tenek
  hekim / sagan
  helikopter / buralak / dikuçar
  hemşire / tıp bacısı
  her zaman / hemişe
  herkes / hamı
  hırsız / oğru
  hristiyan / nasrani
  içerik / mazmun
  iletişim / alaka
  ilgi / alaka
  ilgili / bağlı
  ilginç / meraklı
  ilişki / alaka
  ilişkin / değişli
  ilk / birinci
  ilk olarak / evvela / evvelce
  ilkbahar / köklem
  ilkokul / debistan / iptidai mektep
  imza atmak / kol çekmek
  incelemek / tekşirmek
  insanoğlu / adamzat
  iş birliği / emektaşlık
  iyi / yakşı
  kadın / ayal
  kafatası / baş çanağı, baş kâsesi
  kâğıt / çönge
  kaleci / kapıcı
  kamera / sınalga
  kamp / düşerge
  kanal / arna
  kapsama alanı / ihata dairesi
  kapsamak / ihata etmek
  karı / avrat
  karşılaştırmak / salıştırmak
  karşın / karamazdan
  kavram / mefhum
  kaytarmak / boyun kaçırmak
  kedi / göcen / pişik
  kendi / öz
  kendisi / özü
  kez / defa
  kıro / çuşka
  kısaltmak / gödeltmek
  kısım / hisse
  kıvırcık / cingelek
  kız kardeş / bacı / simil
  kibrit / odluçöp
  kilit / kıfıl
  kilo / geli
  kilometre / çağrım
  kimlik / hüviyet
  kişi / nefer / şahıs
  kitlesel / kütlevi
  klasör / kavlık
  kolay / asan
  konu / mevzu
  konuşmak / danışmak
  korna / fit
  koşul / şart
  kötü / pis
  kukla / kavırçak
  kullanmak / işletmek
  kural / kaide
  kurşun kalem / karataş
  kurtarmak / halas etmek
  kurtulmak / halas olmak
  kurul / heyet
  küçük / balaca
  kürtaj / uşak salma
  lehçe / ağgan
  lider / kösem
  makas / kaycı
  makaslamak / kayırtmak
  masal / nağıl
  mercimek / yasmık
  merdiven / pilleken
  merkez / ortalık
  meydana gelmek / baş vermek
  mersi / rahmet
  mıknatıs / ahenrüba, çaşak
  mide / aşkazan
  milyar / çok
  milyon / pekmen
  morg / ölühane
  motor / kozgaltka
  muavin / orunbasar
  mütekait / tekaütçü
  nar / saklı
  nasıl / nice
  ne zaman / haçan
  nedeniyle / sebebiyle
  nefret etmek / zehlesi gitmek
  nicelik / kemiyet
  nitelik / keyfiyet
  nokta / çekit
  o zaman / onda
  okul / mektep
  olağanüstü / fevkalade
  olasılık / ihtimal
  olay / hadise / vaka
  oluşmak / teşekkül tapmak
  oluşturmak / teşkil etmek
  operasyon / ameliyat
  oran / nispet
  organ / kılgan / uzuv
  otel / konakçı
  oy / avaz / rey / ses / tavış
  oyuncak bebek / kavırçak
  öğle / günorta
  öğle vakti / günorta çağı
  öğrenci / okuvcu
  öğrenim / tahsil
  öğretim / talim
  öğretmen / muallim
  öksürmek / yötelmek
  öksürük / yötel
  ön / kabak
  önce / evvel
  önder / yolbaşçı
  önem / ehemmiyet
  önemli / mühim
  örgüt / uyuşma
  örneğin / mesela
  özel / hususi
  özel olarak / özellikle / hususen
  özgü / mahsus
  özgün / özünemahsus
  özgür / erkin / hür
  özgürlük / erkinlik / hürriyet
  para / akçe / pul
  patates / çisil / yerelması
  pazar günü / yekşembe günü
  pazartesi / düşembe
  Pekin / Hanbalık
  penguen / karabat
  pike yapmak / şığımak
  piramit / köpyak
  plaj / çimerlik
  plan / jospar
  polis / sakçı
  politik / siyasi
  politika / siyaset
  program / bağdarlama
  proje / joba
  radyo / ünalgı
  rağmen / karamazdan
  rap / meyhane
  rapçi / meyhaneci
  renk / ıl, tüs
  saat / sögen
  sabah / seher
  sabah erkenden / seher tezden
  sabaha kadar / seherecen
  sadece / tekçe
  sağlamak / temin etmek
  sahip / iye / malik
  sahte / gastan
  saldırgan / tecavüzkâr
  saldırı / hücum
  saldırmak / hücum etmek
  salı / seşembe
  saniye / ket
  satın almak / sakmak
  satranç / şahmat
  savaş / harp / muharebe / vuruş
  savunma / müdafaa
  seçim / saylav / seçki
  seçmek / saylamak
  seçmen / saylavcı
  selfie / görçek / özçekim / özçekmiş
  sene / yıl
  sergi / görkezme
  serin / salkın
  seyir / temaşa
  seyirci / temaşabin / temaşacı
  sıcak / isti
  sık sık / tez tez
  sınav / imtihan
  sigara / çilim
  sigara içmek / çilim çekmek
  silah / yarak
  silgi / öçürge
  sinyal / çınav
  sistem / dizim
  sivilce / sızanak
  sol / çep
  sonra / keyin
  sonuç / netice
  soru / sual
  sorumlu / cevapdih / mesul
  sorumluluk / mesuliyet
  soruşturma / tahkikat
  soyut / mücerret
  söylemek / ayıtmak
  söz konusu / mevzubahis
  sözcük / kelime
  spor / yöndün
  sunmak / takdim etmek
  süre / müddet
  süreç / vetire
  şarkıcı / aydımcı / muganni
  şimdi / hazır
  şoför / haydavcı / sürücü / yöndemci
  şu anda / şu tapta
  tablo / keste
  tahmin / çama
  tahmin etmek / çamalamak
  takas / ayırbaş
  taksi / tutgit
  takvim / dallık / gündizme
  tanışmak / tanış olmak
  taraf / taman
  tarafından / tamanından
  tarihçi / müverrih
  tatil / dem alış
  tecavüz etmek / göğmek
  tedavi / mualece
  tekrar / kaytadan
  tekrar tekrar / kayta kayta
  telaş / aldıraşlık
  telefon / alısün / çınka / hatif
  televizyon / sınalgı
  temel / özül
  toplum / cemiyet
  toplumsal / içtimai
  tornavida / burga
  tören / merasimi
  trafik / katnav / yol hareketi
  trafik magandası / otoş
  trafik polisi / yol sakçısı
  tüm / tutuş
  twerk / şeveke
  twerkçi / şevekeci
  ulusal / ulusluk
  uluslararası / beynelhalk / halkara
  ücret / vergin
  üçgen / üçbucak
  üniversite / birdem / darülfünun
  üretici / öndürücü
  üretmek / öndürmek
  ürün / önüm
  üye / aza
  vantilatör / yelletke
  varlıklı / varlı
  ve / ma
  video / sın
  Viyana / Beç
  web / tor
  web sayfası / tor beti
  yabancı dil / çet el dili
  yamamak / sırımak
  yanıt / cevap
  yanıtlamak / cevaplamak
  yapay / suni
  yardım / kömek
  yarın / sabah
  yasak / kadağan
  yasal / kanuni
  yaşam / durmuş
  yatak / çarpayı, serir
  yatay / ufki
  yavaş / asta
  yavru / bala
  yaya / piyade
  yeni / taze
  yeniden / tazeden
  yenilik / tazelik
  yer / orun
  yetenek / kabiliyet
  yıl / sene
  yönetici / idareci
  yönetim / idare
  yönetmek / idare etmek
  yurt dışı / çet el
  zamir / almaş
  zengin / bay
  zor / çetin / kıyın
  zorunlu / mecburi
  züğürt / kembağal