Online Türkçe Testi

Çocuk Oyunları

Yağ Satarım Bal Satarım, Mendil Kapmaca, Tombik, Kaleli Yakan Top, Birdirbir, İp Atlama, Çelik Çomak, Körebe, Saklambaç, Beştaş vb. Geleneksel Çocuk Oyunları Hakkında Bilgi Edininiz

Çocuk Oyunları

Bu yazının konusu: Birdirbir, Balık Ağı , İp Atlama , Denge Oyunu , El Arabası , Elden Ele , Eşli Seksek , Horoz Dövüşü , Tavşan Yarışı , Aşçıbaşı, Bowling, Çarpma Oyunu , Don ve Ateş , Dönen İpten Sıçrama, Kabak, Fırtına-Kar-Yağmur, Şapka Bende, Tepsideki Tabak, Ali Baba Saatin Kaç,Trafik Işıkları Oyunları Nasıl Oynanır?

Çocuk oyunları, çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimleri için son derece önemlidir. Çocuklar bu oyunlar sayesinde toplum içerisinde kendisini ifade etme, bir gruba ait olma gibi son derece önemli beceriler elde ederler. Bu yazımızda sizler için çocuk oyunlarını ve bu oyunların nasıl oynandığını anlatmaya çalışacağız.

Balık Ağı :Sayışmaca yapılarak ebe seçilir. Ebe diğer oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakalan oyuncu ebenin elinden tutar ve diğer oyuncuları yakalamak için koşar. Bu şekilde gittikçe ağ genişletilir ve son oyuncu kalana kadar deva eder. Son oyuncu da yakalanınca oyun biter ve yeni bir ebe seçilerek oyuna yeniden başlanır.

Birdirbir :Sayışmaca yapılarak ebe seçilir. Ebe ellerini dizlerinden tutarak bir masa gibi sırtı düz olana kadar eğilir. Diğer oyuncular ebenin sırtına ellerini koyarak üzerinden atlarlar. Atlayamayan oyuncu yanar ve ebe olur. Oyunun çeşitli şekillerinde atlarken tekerlemeler de söylenebilir. Farkı şekillerde oynanabilen bu oyunlarda birden fazla ebe seçilerek yan yana durmaları ve atlamanın zorlaştırması sağlanabilir. Ya da atlayan oyuncu da birkaç adım ileride eğilir ve bu şekilde oyun sürekli ilerleyebilir.

İp Atlama :Sayışmaca yapılarak ipi tutması için iki ebe seçilir. Ebeler ipi iki ucundan tutar ve çevirmeye başlarlar. Diğer oyuncular da ipe takılmadan ipin üzerinden atlamaya çalışırlar. İpe takılan ya da atlayamayan oyuncu yanar ve ebelerden biri ile yer değiştirir. Oyun esnasında tekerlemeler söylenerek oyun daha da zevkli hale getirilebilir.

Denge Oyunu :Yaklaşık üç metrelik iki ara ile oyunun başlama ve bitiş çizgileri çizilir. Bütün oyuncular iki grup halinde ayrılırlar ve başlangıç çizgisinde sıralanırlar. Her gruptan ikişer oyuncu sırtlarındaki topu düşürmeden bitiş çizgisine götürmeye çalışırlar, düşürmeden gidilen her el için bir puan alınır. Bitiş çizgisine varan oyuncular topu başlangıç çizgisine atar ve yeni oyuncular başlar. Tüm oyuncular bitene kadar oyun devam eder ve en çok puan alan oyuncu oyunu kazanır.

El Arabası :Sayışmaca yapılarak hakem belirlenir, ardından başlangıç ve bitiş çizgileri belirlenir ardından oyuncular iki gruba ayrılır. Gruplardaki oyuncular da ikişerli olarak eşleşir. Eşlerden biri yüz üstü yere uzanır. Diğeri ayak bileklerinden tutarak kaldırır ve bir el arabası gibi onun ellerinin üzerinde yürümesini sağlar. Oyun başlar ve bitiş çizgisine varınca eşler yer değiştirir, başlangıç noktasına dönülür. Daha sonra diğer eşler çıkış yapar. Bu şekilde tüm oyuncular bitene kadar oyun devam eder ve oyunun sonunda en erken bitiren grup oyunu kazanır.

Elden Ele :Oyun iki grup şeklinde oynanır. Her gruptaki oyuncular arka arkaya durur ve rahat pozisyonundaki gibi bacaklarını açar. En öndeki oyuncu elindeki topu oyuncuların bacaklarının arasından arkaya doğru yuvarlar. En arkadaki oyuncu topu alır ve oyuncuların başlarının üzerinden en öne gönderir ve kendisi de koşarak öne geçer. Topu alan oyuncu yine oyuncuların bacaklarının arasından topu yuvarlar ve bu şekilde tüm oyuncular bitene kadar oyun devam eder.

Eşli Seksek :Bütün oyuncular ikişerli grup oluşturarak sıra yaparlar. 5-6 metre kadar uzaklığa bir sandalye konur. Daha sonra eşler ikili olarak kol kola girer ve sekerek sandalyeye kadar gitmeye çalışır. Sandalyeye ulaşan grup dönerek tekrar başlangıç noktasına gelmeye çalışır. Bütün eşler aynı işlemi yapar ve hatasız tamamlayan grup yarışı kazanmış olur.

Horoz Dövüşü :Oyuncular iki gruba ayrılır ve yere büyükçe bir daire çizilir. Her gruptan bir öğrenci dairenin içine girer. Oyuncular kollarını göğüsten bağlarlar ve tek ayak üstünde dururlar. Oyun başlayınca daire içindeki iki oyuncu birbirini omuzundan iterek daireden çıkarmaya ya da iki ayağını yere bastırmaya çalışır. En çok kazanan grup yarışmayı da kazanmış olur.

Tavşan Yarışı :Oyuncular iki gruba ayrılır ve belirlenen başlangıç noktasının üç metre kadar ilerisine bir hunu yerleştirilir. Oyuncular yan yana durur ve her gruptan bir kişi yarışa başlar. Yarışa başlarken çömelinir ve her oyuncu ayak bileklerinden tutarak bir tavşan gibi sıçraya sıçraya huninin etrafından dolaşıp başlangıç noktasına gelir. En erkek tüm oyuncuları bu işlemi bitiren grup yarışı kazanır.

Aşçıbaşı :Öğrenciler içerisinden bir aşçıbaşı seçilir ve tahtaya çıkar. Aşçıbaşı her arkadaşının söylediği bir meyve veya sebze adını tahtaya yazar. Herkes söylediği meyve veya sebzeyi aklında tutar. Daha sonra aşçıbaşı “AŞÇI BAŞI BURADA…”  “………… NEREDE?” diye bağırır söylenen meyve veya sebzeyi seçen öğrenci hemen burada demelidir. Geç kalırsa ya da yanlış söylerse oyundan çıkar. Oyun bu şekilde devam eder.

Bowling :Öğrenciler iki eşit gruba ayrılar. Atış noktası belirlenir. Grupların karşısına belirlenen uzaklıkta huniler dizilir. Öğrenciler atış yaparak hunileri devirmeye çalışır. Tüm hunileri ilk deviren grup yarışı kazanır. Hunilerin arkasına da atılan topları geri vermesi için bir öğrenci konur.

Çarpma Oyunu :Öğretmen bir top alır ve topu yere her vurduğunda tüm öğrencilerin ayna anda el çırpmasını ister. Geç kalan ya da el çırpmayan öğrenci oyundan çıkar. En son öğrenci kalana kadar oyun devam eder.

 

Don ve Ateş: Oyuncular içerisinde bir kişi ebe seçilir. Ebe diğer oyuncuları yakalamaya çalışır, yakalanacağını anlayan oyuncu “DON” diyerek olduğu yerde hareketsiz kalır. Oyuncunun harekete geçebilmesi için diğer oyunculardan birisinin ona dokunup “ATEŞ” demesi gerekir. Ebe diğer oyunculardan birisine “DON” demeden dokunabilirse ebe değişir. Herkes “DON” olursa oyun biter.

Dönen İpten Sıçrama :Ortaya geniş bir daire çizilir. Ebe seçilen oyuncu dairenin ortasına geçer ve eline dairenin yarı çapı kadar uzunlukta bir ip alır. İpin ucuna hafif bir ağırlık bağlanır. Ortadaki oyuncu etrafında dönerek ipi çevirir ve kenardakiler ipten sıçrayarak kurtulur. ipin değdiği oyuncu ortadaki oyuncu ile yer değiştirir.

Kabak :Oyuncuların hepsine bir numara verilir ve oyuna bir numaralı öğrenci ile başlanır. Bir numaralı öğrenci şu tekerlemeyi söyler :

– Tarlayı ektim biçtim …. kabak oldu.

Tekerlemede numarası geçen öğrenci :

– …. kabak olmaz.

Diğer öğrenci :

– Ya kaç kabak olur?

Tekerlemede numarası geçen öğrenci :

– ……. kabak olur der.

Numarası söylenen öğrenci hemen tekerlemeye başlar ve o da başka bir numara söyler.  Geç kalan ya da şaşıran öğrenci oyundan çıkar.

Fırtına-Kar-Yağmur :Bir başkan seçilir ve başkan tüm arkadaşlarının görebileceği bir şekilde onların karşılarına geçer. Başkan “fırtına” deyince herkes ellerini dizlerine, “yağmur” deyince göğsüne vurur, “kar” deyince parmaklarını şıklatır. Başkan oyuncuları bir süre ısındırdıktan sonra daha hızlı ve karışık söylemeye başlar. Şaşıran oyuncu oyundan çıkar ve en son kalan öğrenci oyunu kazanır.

 

Şapka Bende :Öğrenciler halka şeklinde otururlar. Öğrencilerden birinin başına antrenman çanağı konur. Müzik başlayınca çanağı sırayla herkes yanındakinin başına kor. Müzik durunca çanak kimin başında kaldıysa oyundan çıkar. Oyun bu şekilde devam eder.

Tepsideki Tabak :Öğrenciler iki gruba ayrılır. Genişçe bir daire çizilir. Her gruptan bir öğrenci dairenin içine gelir. Ellerinde raket ve üzerinde de antrenman çanakları dizili olur. Öğrenciler kendi raketlerindeki çanakların düşmemesini sağlarken rakibin çanaklarını da düşürmeye çalışır. Oyun bu şekilde devam eder ve en çok kazanan grup birinci olur.

Ali Baba Saatin Kaç ? :Öğrenciler düz bir sıra halinde dizilirler. İçlerinden birisi “Ali Baba” olur ve karşılarında durur. Öğrenciler Ali Baba’ya sırayla “Ali Baba saatin kaç?” diye sorarlar. Öğrenci herkese değişik bir saat söyler ve söylediği saat kadar adım atarak Ali Baba’ya yaklaşırlar. Ali Baba’ya ilk ulaşan ve elini değen ebe olur.

Trafik Işıkları :Öğrenciler öğretmenin karşısında dururlar ve her biri bir aracı temsil eder. Öğretmen kırmızı ya da yeşil nesnelerin adını söyler. Söylediği nesne yeşil ise öğrenciler hareket eder, kırmızı ise dururlar. Hata yapan öğrenci oyundan çıkar.

Yağ Satarım Bal Satarım Oyunu: Açık alanda ya da isteğe bağlı kapalı alanda oynanabilen bir oyundur. Oyunu oynayacak olan kişiler daire şeklini alarak yere çömelir ve bir oyuncu eline mendili alarak yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım, ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır, zam bak zum bak dön arkanı geri geri bak denerek  oynanır. Elinde mendil olan kişi istediği bir kişinin arkasına mendili atarak kaçar. Daha sonra tavşan kaç tazı tut diye hep birlikte el çırpılır  . Daha sonra  ebe olan kişi kaçar ve mendili alan oyuncu onu yakalamaya çalışır. Yakalarsa ebe olan kişi yerine oturur ve diğer oyuncu oyunu başlatır, yakalayamazsa ebe olan kişi tekrar ebe olmaya devam eder.

Mendil Kapmaca Oyunu: Bu oyun çocukların  hız  ve zekasını geliştiren  çok zevkli bir oyundur ve şu şekilde oynanır: İki grup oluşturulur ve her iki grupta da eşit sayıda kişiler olur. Bu oyun en az dört kişi ile oynanır fakat kişi sayısı çok olursa oyun daha zevkli hale gelir ve oyunun süresi de uzamış olur . İki grup karşı karşıya geçer ve bir de ortada mendil  tutan kimse olur.  Mendili tutan kişi komutu vererek oyunu başlatır. Grupların ilk sırasındaki kişiler koşarak mendili tutmaya çalışır. Kim daha önce gelip mendili alırsa hemen yerine kaçar ve grubuna artı sağlamış olur. Bazen de mendili kişiler almazlar ve mendili alan kişiye hemen vurarak onu  yenmek isterler. Böylede kişi grubuna puan kazandırmış olur. Mendili alan kişi grubuna ulaşmadan karşı takımın grubundan bir kişi ona mendil ile vurursa o kişi oyundan çıkmış olur ve oyun bu şekilde devam eder.

Tombik Oyunu: Tombik oyunu şu şekilde oynanır:   Taşla oynanan bir oyundur.Taşlar üst üste dizilir çok önemlidir. önemlidir. Bu oyun altışar kişiden oluşan iki grupla oynanır. İlk olarak sayışma yapılır. Sayışma yapıldıktan sonra taşları dizen grup ( ebe takım) belli olur.  Topları atacak olan takım belirlenir    ve üst üste dizilmiş olan 9 parça tahtayı önce top yardımıyla devirir  sonra ebe,  takımın oyuncularının attığı topla vurulmadan tekrar 9 parça tahtayı üst üste dizmeye çalışır. Ebe olan takım ise Atıcı ( taşları dizen ) olan takımın oyuncularını, devrilen 9 parça tahtayı üst üste dizemeden topla ebeleyerek oyun dışı bırakmaya çalışacaklardır.  Yani topa   vuracak  taşları yıkmaya çalışan kişiye topla vurarak engel olmaya çalışacaktır.  Eğer Atıcı ( taşları dizen ) olan takım 9 parça tahtayı, ebe takım tarafından topla ebelenmeden tekrar üst üste dizebilirse o seti kazanmış olurlar Ebe olan takım , Atıcı ( olan takımın tamamını 9 parça tahtayı üst üste dizemeden topla ebelerse o seti kazanmış olur. Oyun 5 setten oluşur. Beş set oynanan oyunda üç seti kazanan taraf birinci olur ve oyunu kazanır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.