Online Türkçe Testi

Atatürk’ün Türk Dili İle İlgili Özlü Sözleri

25.12.2019

Atatürk’ün Türk Dili İle İlgili Özlü Sözleri. Bu yazımızda “Atatürk’ün Türk Dili İle İlgili Özlü Sözleri” konusunda bir derleme yaptık.

Atatürk’ün Türk Dili İle İlgili Özlü Sözleri

 

Son zamanlarda ne yazık ki dilimiz bir kuşatma altına girmiştir. Çevremizdeki  iş yerlerine baktığımızda Türkçe yerine yabancı kelimeler kullanmaktayız. Oysaki kültürümüzü yaşatmak için, benliğimizi yok etmemek için Türkçe kelimeler kullanmamız gerektiğini unutmamalıyız.

Atatürk’ün  Türk dili ile ilgili özlü sözleri şunlardır:

  • ‘’ Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sonsuz felaketler içinde ahlakını, göreneklerini, anılarını, çıkarlarını kısacası; bugün kendisini millet yapan her niteliğinin, dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk Dili, Türk ulusunun yüreğidir, beynidir.’’
  • ‘’  Kesin olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin dili ve milli benliği bütün hayatında hakim ve esas kalacaktır.’’
  • ‘’  Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.’’
  • ‘’ Milliyetin çok bariz vasıflarından biri dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk Kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.’’
  • ‘’ Türk demek, dil demektir. Millet olmanın en belirgin niteliklerinden biri dildir. “Türk milletindenim.” diyen kişi, her şeyden önce kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir kişi, Türk kültürüne ve milletine bağlılığını öne sürerse buna inanmak doğru olmaz.’’
  • ‘’  Başka dillerdeki her bir sözcüğe karşılık olarak dilimizde en az bir sözcük bulmak ya da türetmek gerekir. Bu sözcükler kamuoyuna sunulmalı, böylece, yaygınlaşıp yerleşmesi sağlanmalıdır.’’
  • ‘’ Türk Dili zengin, geniş bir dildir. Bütün kavramları anlatma yeteneği vardır. Yalnız, onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde işlemek gereklidir. Öyle istiyorum ki Türk Dili bilimsel yöntemlerle kurallarını ortaya koysun. Bütün dallarda yazı yazanlar bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği, güzel, uyumlu dilimizi kullansınlar.’’
  • “Nitekim biz Türklük dâvasını böyle bir müsbet ölçüde ele almış bulunuyoruz. Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine  eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal ötesindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz.’’

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.