Online Türkçe Testi

Atatürk’ün Bilim İle İlgili Özlü Sözleri

16.12.2020

Atatürk’ün Bilim İle İlgili Özlü Sözleri. Bu yazımızda sizler için “Atatürk’ün Bilim İle İlgili Özlü Sözleri”ni derledik.

Atatürk’ün Bilim İle İlgili Özlü Sözleri

 

Mustafa Kemal Atatürk  bilimin yolundan gitmeyi amaç edinmiş bunun için de ülkesine daha faydalı olmak adına bilimsel verilerin ışığından yürümüştür. Bilimi her zaman daha güvenilir bulmuştur. Aydınlık yollara gidilen yolun bilimden geçtiğini düşünmüştür.

Mustafa Kemal’in  bilim ile ilgili sözleri şunlardır:

 • ‘’ Hissiyatı ve vicdani telakkiyati, ilim ve fenle besleyip eğiterek toplumun gerçek huzur ve saadetine çalışmak ulvi bir görüştür.
 • ‘’  Bir başka çağdan kalma adetlerinizde, alışkanlıklarınızda direnirseniz, cüzzamlılar, paryalar gibi tek başınıza kala kalırsınız. Benliğinize bağlı kalın ama, gelişmiş uluslar için gerekli olan şeyleri Batı’dan almasını bilin. Yoksa, bilim ve yeni düşünceler sizi bir lokmada yiyip bitirebilirler.’’
 • ‘’ Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.’’
 • ‘’  Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir , fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.’’
 • * ‘’ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’’
 • * ‘’ Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan zekasını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu, her zaman ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek milli ülkümüzdür.’’
 • ‘’ Bilim gerçeği bilmektir.’’
 • ‘’ Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.’’
 • * ‘’  İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki  işlerde ben emir veremem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel yönleri gösteriniz, ben takip edeyim.’’
 • ‘’  İnsanların hayatına, faaliyetine egemen  olan kuvvet yaratma, icat yeteneğidir.’’
 • ‘’ Evet; ulusumuzun siyasal yaşamında ve toplumsal yaşamında, ulusumuzun  düşünce bakımından eğitiminde de kılavuz bilim ve fen olacaktır.’’
 • ‘’ Aklın ve mantığın çözümleyemeyeceği  mesele yoktur.’’
 • ‘’ Bu millet ve memleket ilme ve irfana çok muhtaç; eğitim ve öğretim görmek için, ilim ve fen almak için Avrupa’ya Amerika’ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz. Çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek ise boşuna yorulmak terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.’’
 • ‘’ Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.’’

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.