Online Türkçe Testi

“mi” Soru Ekinin Yazılışı

“mi” soru ekinin yazılışı ve görevleri ile ilgili olarak hazırlanmış Türkçe dersi yazım kuralları ile ilgili konu anlatımı ve örnekler.

“mi” Soru Ekinin Yazılışı

 

  1. “mi” soru eki daima ayrı yazılır ve soru ekinden sonra ekler gelirse soru ekine birleşik yazılır?

Örnekler:

– Masanın üzerindeki evrakları bana getirir misin?

– Onu bir anda karşında görünce çok şaşırdın mı?

– İnsanların size karşı tutumundan mutlu oluyor musunuz?

 

  1. “mi” eki soru anlamı vermese de yani pekiştirme vb. anlamlarda kullanılsa da daima ayrı yazılır.

Örnekler:

– Akıllı mı akıllı bir çocukları var.

– Şu tepeyi de aştık mı göle varırız.

– Bir konuşmaya başladı mı daha susturamazsınız.

Not: “mi” eki eklendiği kelimedeki seslerin durumuna göre büyük ve küçük ünlü uyumlarına uyarak “-mı, -mi, -mu, -mü” şekillerini alabilir.

Örnekler:

– Baktın mı?

– Buldun mu?

– Gördün mü?

– Gittin mi?

 

Önemli: Olumsuzluk eki olan “-ma, -me” ünlü daralmasına uğrayarak “-mı, -mi, -mu, -mü” şekillerine dönüşebilir. Böyle durumlarda olumsuzluk eki ile soru ekini karıştırmamak gerekir.

Örnekler:

– Senin sesini duy muyorum. (yanlış)

– Senin sesini duymuyorum. (doğru)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.