Online Türkçe Testi

Atatürk’ün Sanat İle İlgili Sözleri

21.01.2020

Atatürk’ün Sanat İle İlgili Sözleri . Bu yazımızda sizler için Atatürk’ün sanat ile ilgili söylemiş olduğu güzel sözleri derledik.

Atatürk’ün Sanat İle İlgili Sözleri

 

Ülkemizin kurucusu, ülkesini çok seven, vatansever kişi olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ülkesinin sanat alanında  da gelişmesi için çok çalışmıştır. Çünkü sanatın olmadığı yerde ilerlemenin olmayacağını söyelmiştir. Sanat toplumları kalkındırır, kültürümüzün daha da güçlü omasını sağlar ve bizi daha uygar bir millet yapar. Büyük  Önder Gazi Mustafa  Kemal sanatın  önemi ile ilgili şu güzel ve anlamlı sözleri söylemiştir:

 

  • ‘’ Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.”
  • ‘’ Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”
  • ‘’ “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat Damarlarından biri kopmuş olur.’’
  • “Yüksek bir insan toplumu olan Türk Milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onunla yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlar sevgisini ve milli birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü vasıta ve önlemlerle bağlayarak geliştirmek milli idelimizdir.”
  • ‘’ Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir. Bu ulusun yani değişikliğine ölçü, müzikte değişikliği alabilmesi, kavraya bilmesidir…”
  • ‘’ Güzel sanatlarda başarı; bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bunda başarılı olmayan milletlere ne yazıktır. Onlar bütün başarılarına rağmen medeniyet alanında, yüksek insanlık sıfatıyla tanımaktan daima yoksun kalacaklardır.
  • ‘’ Aydın ve dindar olan milletimiz, ilerlemenin sebeplerinden biri olan heykeltıraşlığı en üst derecede ilerletecek ve memleketimizin her köşesinde atalarımızın ve bunlardan sonra yetişecek evlatlarımızın hatıralarını güzel heykellerle dünyaya ilan edecektir.”
  • ‘’ Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin güzel sanatlara sevgisini mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.’’

Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.