Online Türkçe Testi

50 Tane Atasözü ve Anlamları

50 Tane Atasözü ve Anlamları. Bu yazımızda sizler için 50 tane ve atasözünün açıklamasını paylaşıyoruz. Keyifli okumalar…

50 Tane Atasözü Ve Anlamları

 

 

 1. Acele işe şeytan karışır: İnsan hiçbir işini aceleye getirmemelidir. Çünkü acele ile yapılan işler hayırlı sonuçlar doğurmaz ve istediğimiz iş de tam anlamı ile yapılmış olmaz. Bunun için acele işe şeytan karışır atasözü kullanılmıştır.

 

 1. Acıkan doymam, susayan kanmam sanır: Açlık öyle bir duygudur ki bunu ancak yaşayan bilir. Aç olan insan ne yersem yiyim doymam daha çok yemeliyim diye düşünür. Çünkü açlık duygusu kişiye bunları hissettirir. Susuz kalmış bir kimse ise suya hasret olduğu için hiç suya doymayacağını zanneder.

 

 1. Adam adama gerek olur: İnsanlar sosyal bir varlık olduğu için birbirine her zaman ihtiyaç duyar. Yani bu hayatta insan insana gereklidir. Hayat birlikte güzeldir ve zorluklar da mutluluklar da birlikte yaşanmalıdır. Bunun için adam adama gerek denilmiştir.

 

 1. Adım çıkmış dokuza, inmez sekize: İnsanın yaşadığı bir olay sonrası adı kötüye çıkarsa o insanın toplum nezdinde eski saygınlığı kalmaz. Yani artık ona hep önyargı ile yaklaşılır. Bunun için de bu söz söylenmiştir.

 

 1. Açık yaraya kurt düşmez: Hayatı boyunca dürüst olan güvenilir olan kimseler geleceği ile sıkıntı yaşamaz ve zor günler geçirmez. Çünkü geçmişte büyük hataları, yalanları, kötülükleri olmadığı için böyle insanlar geleceğinde sıkıntı yaşamaz. Rahat olurlar ve saklayacak bir şeyleri de olmadığı için zor durumda kalmazlar.

 

 1. Adam olana bir söz yeter: Anlayışlı kimseler kendine söylenen sözü hemen anlar ve ona göre davranır. Yani pişkin olmaz ve akıllı hareket eder. Kendisne verilen öğüdü anlar ve o nasihati yerine getirir. Yani denileni hemen anlar ve akıllıca davranmış olur.

 

 1. Adamın ahmağı malını över: Ne kadar malı olduğunu her yerde söyleyen , ağzı sıkı olmayan kimseler malı olmayan kişileri hırslandırır ve elindeki malının gitmesine  kendileri neden olmuş olur. Zayıf insanlar da malını öven kimsenin malını övmesinden etkilenir ve o kişinin malına göz koyar ve malının elden gitmesine neden olurlar.
 2. Akan su yosun tutmaz: Gerçekten de akan su yosun tutmaz. Sürekli aktığı için suda yosunlanma olmaz. İşte çalışan, üreten insanlar için de bu durum geçerlidir. Üretken insanlar, kafayı çalışarak yoran insalar paslanmaz, tembel olmaz ve devamlı çalıştığı için daha çok başarılı ve çalışkan kimseler olurlar.

 

 1. Akıllı düşmandan değil, salak dosttan kork: Akıllı düşman nerde nasıl davranacağını bilir ve izini belli etmez. Salak dost ise akıllıca davranmaz ve bazen istemeden olsa aptalca davranır ve dostuna zarar vermiş olur. Bunun için de akıllı düşmandan değil ağzı laf tutmayan, gevşek dostlardan korkmak gerekir.

 

 1. Akıllı bir kez aldanır: Akıllı insalar kimin kendisini kandırdığını iyi bilir ve aynı hataya iki kez düşmez. Sadece bir kere yalana inanır fakat bundan sonraki yalanlara inanmaz çünkü akıllının gözü açık ve bilinçlidir.

 

 1. Al elmaya taş atan çok olur: Güzel işler yapan, başarılı insanlara sataşan çok olur. Çünkü kıskanç ve başarısız kimseler o başarılı olanların yerinde olmak istedikleri için hasetliklerinden iyi ve başarılı kimselere sataşır ve kötü davranırlar.

 

 1. Alim unutur, kalem unutmaz: İnsanoğlu ne kadar bilgili olursa olsun her şeyi her yaşta ve her zaman aklında tutamaz. Böylece unutmalar başlar. Önemli bilgilerin de unutulmaması için insan her zaman bir yerlere not yazmalıdır. Yazılan bilgiler de hiçbir zaman unutulmaz ve kuşaktan kuşağa geçer. Yani kalemin olduğu yerde  kalıcılık vardır, unutmamak vardır.

 

 1. Altı olur, yedi olur. Hep Allah’ın dediği olur: Biz insanlar hayatla ilgili planları yaparız ve şu gün şunu yapacağız, bugün böyle yapacağız gibi söyleriz. Biz ne kadar plan yaparsak yapalım eninde sonunda Allah’ın dediği olur, yani ne olacaksa o olur.

 

 1. Ana, yürekten yana: Bir kimseyi, candan , kalpten seven kişi analardır. Çünkü annelik öyle bir duygudur ki evladına bir şey olsa içten içe yanar ve evladının acısını taaa ciğerinde hisseder. Onun için ananın yanması gibi hiçbir yanma olamaz.

 

 1. Arık etten yağlı tirit olmaz: İyi olmayan bir şeyden iyi bir sonuç beklenmez.

 

 1. Ağanın alnı terlemezse, ırgatın burnu kanamaz: İşveren kişi işçisi ile birlikte çalışıp yorulmazsa o işten verim alınmaz. Yani istenilen sonuç elde edilmemiş olur.

 

 1. Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir: Tedbir alınmadığı zaman başa gelen olumsuz bir olaydan sonra insan keşke şunu yapsaydım bunu yapsaydım diye üzülmeye başlar. Yani akıl sonradan başa gelir.

 

 1. Beş parmak bir olmaz: İnsanlar arasında farklılıkların olması normaldir. Çünkü her insan farklıdır. Bu söz kardeşler için de kullanılır. Örneğin; beş kardeşin beşi de bir olmaz. Her birinin kişisel ve fiziksel özelliği farklı olabilir.

 

 1. İşleyen demir pas tutmaz: Çalışan insan hiçbir zaman körelmez ve her zaman başarılı olmaya, üretken olmaya devam eder. Çalışmayan insan ise paslanır ve  bildiklerini bile zaman içinde unutmaya başlar.
 2. Ek tohumun hasını çekme yiyecek yasını: Bir işin temelini iyi yapmak gerekir. İyi yaparsak sonuç da güzel olur. Tohumun da kalitelisi ekilmelidir. Kaliteli tohum da elbette kaliteli ürün verir.

 

 1. Dağ Adamı Hasta Eder Sağ Adamı: Görgülü olmayan kimseye bir haberi anlatmak güçtür.
 2. Dediğim dedik, çaldığım düdük: Başkalarını dinlemeyip kendi bildiğini yapan insanlar için söylenen atasözüdür.
 3. Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir: Dağ başında nasıl kış eksik olmazsa insanoğunun başından da zor olaylar eksik olmaz. Her türlü zorluklar da insan içindir. Bunun için insanın başından insanı yoran, yıpratıcı olaylar geçebilir.
 4. Hastalık sağlık bizim için: Hastalık da sağlık da insanoğlu içindir. Çünkü insan her zaman sağlıklı olmaz ya da her zaman hasta olmaz. Sağlık da hastalık da insana özgü bir durumdur.
 5. Her işin başı sağlık: İnsan hayatında en önemli etken sağlıktır. Sağlık olmadıktan sonra dünya malının, mülkünün hiçbir kıymeti olmaz Onun için de sağlık her şeyden önce gelir.

 

 1. Dağ dumansız , insan hatasız olmaz: Gerçekte de dağın dumanı eksik olmaz. İnsan da kusuruz bir varlık değildir. Hataları ile bir bütündür. Hiçbir insan mükemmel olamaz. Onun için insanları hataları ile kabul etmek gerekir.

 

 1. Darıkta dirlik olmaz: Yokluğun olduğu yerde huzur ve mutluluk olmaz anlamındaki atasözüdür.
 2. Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstünde olmaz: Her insan kendi evinde yaşamalıdır. Araları çok iyi olan iki yakın aile bile aynı evde yaşayamaz. Çünkü bir süre sonra sorunlar çıkmaya başlar.

29.Deliye her gün bayram: Her durumu eğlenceye çeviren, sürekli eğlenen insanlar için alaycı bir şekilde bu söz söylenmiştir.

 1. Deniz bal olmuş, fukara kaşık bulamamış: Bir yerde bol kazanç ve kar oabilir fakat orada bulunan faydadan yararlanamayan, imkan bulmayan insanlar için o kazancın bir anlamı olmaz.
 2. Laf lafı açar: Konuşma konuşmayı getirir. Bir konu hakkında konuşurken o konuşma uzarsa başka konulara da geçer. Böylece de laf afı açmış olur.
 3. Mürüvvete endaze olmaz: Yardım etmenin, yardımseverliğin bir ölçüsü olmaz.
 4. Mum yanmayınca pervane dönmez: Güzel olan bir şeyin uğruna yanıp tutuşanlar olabilir. Bunun için o güzel şeyin ortaya çıkması gerekir.

 

 1. Misk, yerini belli eder: Kıymetli kimse nerede olursa olsun yerini belli eder. Çünkü ona olan sevgi ve özlem hiç bitmez.
 2. Misafirin yüzsüzü sahibini ağırlar: Kendisinin ağırlanması gereken yüzsüz misafir ev sahibine yol gösterir, akıl verir, kendi ev sahibini ağıramaya çalışır.

 

 1. Miri malı balık kılçığıdır, yutulmaz: Devlet malı kişiye özel değildir, devletin malıdır.  Devlet malını kendine mal etmek  zordur. Eden olursa da bunun hesabı er geç sorulur.

 

 1. Mızrak çuvala sığmaz: Herkesin gözü önündeki gerçekler kapatılamaz, örtbas edilemez.

 

38.Zelzeleyi gören, yangına razı olur:  Çok büyük olayları atlatmış olan, sıkıntıları geçirmiş olan kimseler küçük sıkıntılardan  korkmaz  onlara razı olur.

 1. Zahmetsiz rahmet olmaz: Emek edilmeden, çaba gösterilmeden , istenilen güzel sonuçlar ortaya çıkmaz. İşimizin iyi olması için, başarıların bizimle olması için emek etmek gerekir.
 2. Zaman, büyük bir ilaçtır: Zor zamanlarda sabretmek gerekir. Çünkü insan zorluklara da zamanla alışır.

 

 1. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol: İnsan iki yüzlü olmalıdır. Neyse o şekide davranmalıdır. Yani ya olduğu gibi davranmalı ya da göründüğü gibi olmalı, şekilden şekile girmemelidir.
 2. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış: Yalancı hep yalan söylediği için bir zaman sonra doğru söylese bile kendine inanacak hiç kimse olmaz.
 3. Yara, sıcakken sarılır: Acılı olan kimsenin o anda yanında olmalı ve yarasını dindirmeliyiz. İş işten geçtikten sonra bir anlamı olmaz.
 4. Sadık dost, akrabadan yeğdir: İyi dostlar kötü akrabaardan bin kat daha iyi ve bin kat daha faydalıdır.

 

 1. Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas : Sabrın sonunda kişiyi güzel şeyler bekler. Sabreden kişi olmayacak gibi görünen işlerde bile başarılı olabilir.

 

 1. Sabah ola, hayır ola: Gün ışıdığında her şeyin daha hayırlı olacağına ve daha güzel olacağına inanılır. Bir de sabah saatleri en verimli saatler olduğu için işlerimizi sabah yapalım anlamında kulanılan bir atasözüdür.
 2. Sanatı ustadan görmeyen öğrenmez: Her işin bir bileni vardır. Sanatı da ustasından öğrenerek daha iyi işler yapılabilir.

 

 1. Çalışan kazanır: Çalışan insan kazanır ve emeğinin karşılığını alır.
 2. Olacakla , öleceğe çare yoktur: Bazı şeylere ne yapılırsa yapılsın engel olunamaz. Çünkü kader diye bir şey vardır.

 

 1. Okumayı sevmeyene, dokuz hoca az: İçinde okuma ve öğrenme isteği olmayan bir kişiye zorla bir şey yaptıramazsın. Çünkü böyle kimselere yaptığın fedakarlığın da anlamı olmaz. Ne kadar hoca tutarsan tut bir bahane bulur ve okumamak için elinden her türlü bahaneye sığınır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.