Terim Anlam Nedir ? Terim Anlam İle İlgili Örnekler

Terim Anlam Nedir ? Terim Anlam İle İlgili Örnekler   Sanat , spor , bilim , müzik vb. alanlarda o alana özgü olarak kullanılan kelimelere terim anlamlı kelimeler denir .   Örnekler : – Burak Yılmaz bu hafta penaltı atışı kaçırdı . ( futbol ) – Matematik dersinde geometrik cisimleri öğreniyoruz . ( matematik )

“Ki” Eki ve Bağlacının Yazımı İle İlgili Online Test Soruları

“Ki” Eki ve Bağlacının Yazımı İle İlgili Online Test Soruları     “Ki” Eki ve Bağlacının Yazımı İle İlgili Online Test Soruları. Türkçede ilgi zamiri olan ve sıfat yapan “-ki” eki ve bağlaç olan “ki” olmak üzere üç tane “ki” vardır . Bunlardan bağlaç olan “ki” ayrı yazılır, ek olan ki birleşik yazılır. Birleşik mi

Kök, Yapım Eki, Çekim Eki İle İlgili Online Test

Kök, Yapım Eki, Çekim Eki İle İlgili Online Test     Kök, Yapım Eki, Çekim Eki İle İlgili Online Test. – Kelimelerin anlamlı en küçük parçasına kök denir . ” koş- , kapı vb.”  – Kök ya da gövdeye gelerek yeni bir kelime türeten eklere yapım eki denir . “koş-u , kapı-cı vb.” – Eklendiği

Kelimeleri Farklı Görevlerde Kullanma İle İlgili Online Test

Kelimeleri Farklı Görevlerde Kullanma İle İlgili Online Test   Kelimeleri Farklı Görevlerde Kullanma İle İlgili Online Test. Türkçede bir kelimenin türü kullanıldığı cümleye göre farklılık gösterebilir . Yani aynı kelime sıfat , zarf ya da isim olarak kullanılabilir . Mesela : – Dışarıda güzel bir oyun oynadık . ( sıfat ) – Yemeklerin hepsi de

Kelimeleri Alfabetik Sıraya Dizme İle İlgili Online Test Soruları

Kelimeleri Alfabetik Sıraya Dizme İle İlgili Online Test Soruları Kelimeleri Alfabetik Sıraya Dizme İle İlgili Online Test Soruları.  Kelimeler alfabetik olarak sıralanırken şu kurallara dikkat edilmelidir : İlk harflere bakılır  alfabetik olarak en önce gelen kelime sözlükte daha önde yer alır. İlk harfler aynı ise sırayla ikinci , üçüncü harflere bakılır.  Hepinize başarılar 🙂     

Kalıplaşmış İfadeler İle İlgili Online Test Soruları

Kalıplaşmış İfadeler İle İlgili Online Test Soruları   Kalıplaşmış İfadeler İle İlgili Online Test Soruları. Deyim ve atasözleri gibi zaman içerisinde belli bir kalıba giren ve genellikle mecazlı olarak kullanılan ifadelere kalıplaşmış ifadeler denir . ” Geçmiş olsun , Allah iyiliğini versin , eline sağlık vb. ifadeleri kalıplaşmış ifadelere örnek olarak verebiliriz . Hepinize başarılar

İsmin Hal Ekleri İle İlgili Online Test Soruları

İsmin Hal Ekleri İle İlgili Online Test Soruları   İsmin Hal Ekleri İle İlgili Online Test Soruları. İsmin hal ekleri şunlardır : – Yalın hal : Hal eki almamıştır . kapı, adam vb.  – Belirtme hali : “-ı,-i,-u,-ü” ekleri ile yapılır. soru-y-u, ağaç-ı vb.  – Yönelme Hali : “-a/-e” eki ile yapılır . uzay-a, para-y-a

İsim Tamlamaları İle İlgili Online Test-2

İsim Tamlamaları İle İlgili Online Test-2   İsim Tamlamaları İle İlgili Online Test-2. İsim tamlamaları belirtili , belirtisiz ve zincirleme isim tamlamaları olmak üzere üçe ayrılır . Hem tamlayan hem tamlanan ek alırsa belirtili , sadece tamlanan ek alırsa belirtisiz , iki isim tamlaması iç içe geçerse zincirleme isim tamamlaması olur . Hepinize başarılar 🙂 

İsim Tamlamaları İle İlgili Online Test-1

İsim Tamlamaları İle İlgili Online Test-1   İsim Tamlamaları İle İlgili Online Test-1. İsim Tamlamalarında tamlayan ve tamlanan arasına başka sözcükler girebilir, tamlayan ve tamlanan yer değiştirebilir . Bir tamlamanın isim tamlaması olması için hem tamlayan hem de tamlanan mutlaka isim olmalıdır . Hepinize başarılar 🙂    

İkilemelerin Yazımı İle İlgili Test

İkilemelerin Yazımı İle İlgili Test   İkilemelerin Yazımı İle İlgili Test. Anlamı kuvvetlendirmek maksadıyla aynı kelimenin tekrarı , zıt anlamlı kelimelerin art arda söylenmesi , yakın anlamlı kelimelerin tekrarlanması ile oluşan kelime gruplarına ikilemeler denir . İkilemeler ile ilgili olarak bilmemiz gereken en önemli nokta şudur : İkilemeler yazılırken aralarına herhangi bir noktalama işareti konulamayacağıdır